"Bởi vì anh ta đã ở tù, chủ nhân không sẵn lòng cho anh ta một công việc." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bởi vì anh ta đã ở tù, chủ nhân không sẵn lòng cho anh ta một công việc." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bởi vì anh ta đã ở tù, chủ nhân không sẵn lòng cho anh ta một công việc." câu này tiếng anh là: Because he had been in prison, employers were unwilling to offer him a job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login