"Người làm vườn đang bận đặt cỏ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Người làm vườn đang bận đặt cỏ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người làm vườn đang bận đặt cỏ." dịch sang tiếng anh: The gardener was busy laying turf.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login