"Trang trí mỗi món ăn với một lát chanh." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Trang trí mỗi món ăn với một lát chanh." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trang trí mỗi món ăn với một lát chanh." câu này tiếng anh là: Garnish each dish with a slice of lemon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login