"Tôi đã đến để tỏ lòng kính trọng với bà OHara." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đã đến để tỏ lòng kính trọng với bà OHara." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã đến để tỏ lòng kính trọng với bà O'Hara." câu này dịch sang tiếng anh:I've come to pay my respects to Mrs O'Hara.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login