"Tôi nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi và rời đi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi và rời đi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi và rời đi." tiếng anh dịch: I quickly made my apologies and left.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login