"Khách mời bao gồm, trong số những người khác, Elizabeth Taylor và Michael Jackson." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Khách mời bao gồm, trong số những người khác, Elizabeth Taylor và Michael Jackson." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khách mời bao gồm, trong số những người khác, Elizabeth Taylor và Michael Jackson." dịch sang tiếng anh: The guests included, among others, Elizabeth Taylor and Michael Jackson.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login