"Các hội đồng này sẽ tạo thành hạt nhân của một chế độ trong tương lai." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các hội đồng này sẽ tạo thành hạt nhân của một chế độ trong tương lai." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hội đồng này sẽ tạo thành hạt nhân của một chế độ trong tương lai." câu này tiếng anh là: These councils would form the nucleus of a future regime.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login