"Tất cả các cô gái hâm mộ anh ta." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tất cả các cô gái hâm mộ anh ta." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các cô gái hâm mộ anh ta." câu này dịch sang tiếng anh:All the girls fancied him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login