"Tạp chí đã xuất bản một câu chuyện ngắn được viết bởi một học sinh trung học." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tạp chí đã xuất bản một câu chuyện ngắn được viết bởi một học sinh trung học." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tạp chí đã xuất bản một câu chuyện ngắn được viết bởi một học sinh trung học." tiếng anh dịch: The magazine published a short story written by a high school student.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login