"Với số liệu lên tới một triệu, chương trình có một công thức chiến thắng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Với số liệu lên tới một triệu, chương trình có một công thức chiến thắng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Với số liệu lên tới một triệu, chương trình có một công thức chiến thắng." dịch sang tiếng anh: With viewing figures up a million, the programme has a winning formula .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login