"Người dân đã không chuẩn bị để từ bỏ nền độc lập khó giành được của họ." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Người dân đã không chuẩn bị để từ bỏ nền độc lập khó giành được của họ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người dân đã không chuẩn bị để từ bỏ nền độc lập khó giành được của họ." tiếng anh câu này là:The people were not prepared to give up their hard-won independence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login