"Các nhà quản lý thông minh sẽ chống lại việc tăng giá." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Các nhà quản lý thông minh sẽ chống lại việc tăng giá." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà quản lý thông minh sẽ chống lại việc tăng giá." câu này tiếng anh là: Smart managers will hedge against price increases.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login