"Tôi đã cắt tóc sáu tuần một lần." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đã cắt tóc sáu tuần một lần." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã cắt tóc sáu tuần một lần." câu này dịch sang tiếng anh:I have my hair trimmed every six weeks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login