"Ông tuyên bố mình không phải là một người nghiện công việc." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông tuyên bố mình không phải là một người nghiện công việc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông tuyên bố mình không phải là một người nghiện công việc." tiếng anh câu này dịch: He claims he is not a driven workaholic.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login