"Chúng tôi đã có 600.000 lượt nhập học thông qua các cửa quay." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi đã có 600.000 lượt nhập học thông qua các cửa quay." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có 600.000 lượt nhập học thông qua các cửa quay." câu này tiếng anh là: We've had 600,000 admissions through the turnstiles.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login