"Động từ "cho phép", không giống như "cho phép", được hiểu là một từ bỏ vô nghĩa "đến"." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Động từ "cho phép", không giống như "cho phép", được hiểu là một từ bỏ vô nghĩa "đến"." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Động từ "cho phép", không giống như "cho phép", được hiểu là một từ bỏ vô nghĩa "đến"." câu này tiếng anh dịch: The verb "let", unlike "permit", is construed with an infinitive omitting the "to".
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login