"Bác sĩ giữ mình hơi xa cách với các thành viên còn lại của con tàu." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Bác sĩ giữ mình hơi xa cách với các thành viên còn lại của con tàu." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bác sĩ giữ mình hơi xa cách với các thành viên còn lại của con tàu." tiếng anh câu này là:The doctor held himself somewhat aloof from the rest of the ship's crew.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login