"Ông già đã hoàn toàn mải mê với cuốn sách." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông già đã hoàn toàn mải mê với cuốn sách." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông già đã hoàn toàn mải mê với cuốn sách." tiếng anh câu này dịch: The old man was utterly absorbed in the book.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login