"Cô là một người ngưỡng mộ của cố tổng thống." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô là một người ngưỡng mộ của cố tổng thống." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô là một người ngưỡng mộ của cố tổng thống." dịch câu này sang tiếng anh là: She was an admirer of the late president.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login