"Nhóm không có bất kỳ giả vờ nào để trở thành ngôi sao nhạc pop." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nhóm không có bất kỳ giả vờ nào để trở thành ngôi sao nhạc pop." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhóm không có bất kỳ giả vờ nào để trở thành ngôi sao nhạc pop." câu này tiếng anh dịch: The group don't have any pretensions to be pop stars.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login