"Bạn có thể đặt chỗ trực tuyến." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Bạn có thể đặt chỗ trực tuyến." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể đặt chỗ trực tuyến." câu này dịch sang tiếng anh là: You can book seats online.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login