"Không có máy tính là một sự bất tiện." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Không có máy tính là một sự bất tiện." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có máy tính là một sự bất tiện." tiếng anh dịch: Not having a computer is an inconvenience.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login