"Nó hoạt động tốt nhất nếu bạn để nó ấm lên đầu tiên." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nó hoạt động tốt nhất nếu bạn để nó ấm lên đầu tiên." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó hoạt động tốt nhất nếu bạn để nó ấm lên đầu tiên." dịch câu này sang tiếng anh: It works best if you let it warm up first.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login