"Tôi có thể gặp bạn bất cứ lúc nào vào thứ Hai." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi có thể gặp bạn bất cứ lúc nào vào thứ Hai." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể gặp bạn bất cứ lúc nào vào thứ Hai." dịch câu này sang tiếng anh là: I can see you any time on Monday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login