"Ông đã đi dạo sau bữa ăn tối." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông đã đi dạo sau bữa ăn tối." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã đi dạo sau bữa ăn tối." dịch sang tiếng anh: Grandpa took a stroll after supper.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login