"Nó đã được đề xuất rằng người quản lý sẽ từ chức nếu có thêm người chơi được bán." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Nó đã được đề xuất rằng người quản lý sẽ từ chức nếu có thêm người chơi được bán." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó đã được đề xuất rằng người quản lý sẽ từ chức nếu có thêm người chơi được bán." dịch sang tiếng anh là: It has been suggested that the manager will resign if any more players are sold.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login