"Ông nói rằng ông có bằng chứng mới, nhưng từ chối giải thích thêm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Ông nói rằng ông có bằng chứng mới, nhưng từ chối giải thích thêm." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông nói rằng ông có bằng chứng mới, nhưng từ chối giải thích thêm." câu này tiếng anh dịch: He said he had new evidence, but refused to elaborate any further.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login