"Chính xác là năm giờ rưỡi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chính xác là năm giờ rưỡi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính xác là năm giờ rưỡi." dịch sang tiếng anh: It's exactly half past five.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login