"Đây là tất cả mới đối với cô - một phần của tấm thảm phong phú của cuộc sống." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đây là tất cả mới đối với cô - một phần của tấm thảm phong phú của cuộc sống." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là tất cả mới đối với cô - một phần của tấm thảm phong phú của cuộc sống." tiếng anh câu này dịch: This was all new to her - part of life's rich tapestry .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login