"Đó là công việc của tôi để cân nhắc các bằng chứng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đó là công việc của tôi để cân nhắc các bằng chứng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là công việc của tôi để cân nhắc các bằng chứng." câu này dịch sang tiếng anh:It is my job to weigh the evidence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login