"Chúng tôi hy vọng sẽ tập hợp các quốc gia liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chúng tôi hy vọng sẽ tập hợp các quốc gia liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi hy vọng sẽ tập hợp các quốc gia liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột." câu này dịch sang tiếng anh là: We hope to bring together the countries directly involved in the conflict.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login