"Chính phủ không có nhiều thời gian trong chính sách đối ngoại." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Chính phủ không có nhiều thời gian trong chính sách đối ngoại." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ không có nhiều thời gian trong chính sách đối ngoại." tiếng anh câu này dịch: The government does not have much leeway in foreign policy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login