"Ông đã cho Mary lời nói dối." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ông đã cho Mary lời nói dối." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã cho Mary lời nói dối." tiếng anh là: He gave Mary the lie.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login