"Họ từ chối yêu cầu của cô không phải không có lý do chính đáng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ từ chối yêu cầu của cô không phải không có lý do chính đáng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ từ chối yêu cầu của cô không phải không có lý do chính đáng." tiếng anh câu này dịch: They refused her request not without good reason.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login