"Vợ anh lúc đó đang mang bầu nặng nề." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Vợ anh lúc đó đang mang bầu nặng nề." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vợ anh lúc đó đang mang bầu nặng nề." câu này tiếng anh là: His wife was heavily pregnant at the time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login