"Tôi thấy đây là một thương hiệu đáng tin cậy của máy giặt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi thấy đây là một thương hiệu đáng tin cậy của máy giặt." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thấy đây là một thương hiệu đáng tin cậy của máy giặt." câu này tiếng anh dịch: I found this to be a reliable brand of washing machines.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login