"Có vẻ như mọi người khác đã về nhà." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Có vẻ như mọi người khác đã về nhà." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có vẻ như mọi người khác đã về nhà." câu này dịch sang tiếng anh:It looks as though everyone else has gone home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login