"Trận động đất đo được 6,5 trên thang Richter." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Trận động đất đo được 6,5 trên thang Richter." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trận động đất đo được 6,5 trên thang Richter." tiếng anh dịch: The earthquake measured 6.5 on the Richter scale.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login