"Fran phải đối mặt với sự chờ đợi căng thẳng cho kết quả kiểm tra của mình." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Fran phải đối mặt với sự chờ đợi căng thẳng cho kết quả kiểm tra của mình." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Fran phải đối mặt với sự chờ đợi căng thẳng cho kết quả kiểm tra của mình." tiếng anh câu này dịch: Fran faced a nerve-racking wait for her test results.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login