"Cảnh sát được cấp áo giáp để bảo vệ thêm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cảnh sát được cấp áo giáp để bảo vệ thêm." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát được cấp áo giáp để bảo vệ thêm." câu này dịch sang tiếng anh là: The police were issued with body armour for extra protection.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login