"Giọng cô khàn khàn." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Giọng cô khàn khàn." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giọng cô khàn khàn." tiếng anh câu này là:Her voice was stony.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.