"Chính phủ sẽ không nhượng bộ trước các mối đe dọa khủng bố." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chính phủ sẽ không nhượng bộ trước các mối đe dọa khủng bố." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ sẽ không nhượng bộ trước các mối đe dọa khủng bố." câu này dịch sang tiếng anh là: The government will not give in to terrorist threats .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login