"Nhiều thành viên của tầng lớp quý tộc đã bị chém ở Pháp trong Cách mạng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nhiều thành viên của tầng lớp quý tộc đã bị chém ở Pháp trong Cách mạng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều thành viên của tầng lớp quý tộc đã bị chém ở Pháp trong Cách mạng." câu này tiếng anh là: Many members of the aristocracy were guillotined in France during the Revolution.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login