"Được rồi, được rồi, giữ tóc lên! Tôi xin lỗi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Được rồi, được rồi, giữ tóc lên! Tôi xin lỗi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Được rồi, được rồi, giữ tóc lên! Tôi xin lỗi." câu này dịch sang tiếng anh:All right, all right, keep your hair on! I'm sorry.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login