"Chăm sóc trẻ em được coi là công việc của phụ nữ và đàn ông coi thường nó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Chăm sóc trẻ em được coi là công việc của phụ nữ và đàn ông coi thường nó." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chăm sóc trẻ em được coi là công việc của phụ nữ và đàn ông coi thường nó." dịch sang tiếng anh là: Childcare was seen as women's work, and men disdained it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login