"Nguồn lực không đủ đã được dành cho các dịch vụ y tế." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nguồn lực không đủ đã được dành cho các dịch vụ y tế." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nguồn lực không đủ đã được dành cho các dịch vụ y tế." tiếng anh câu này dịch: Insufficient resources have been devoted to the health service.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.