"Tên khốn tội nghiệp ngã ngựa." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tên khốn tội nghiệp ngã ngựa." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên khốn tội nghiệp ngã ngựa." dịch câu này sang tiếng anh là: The poor bastard fell off his horse.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login