"Bạn đang ngăn chặn điều vô nghĩa đó, bạn có nghe tôi nói không?" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bạn đang ngăn chặn điều vô nghĩa đó, bạn có nghe tôi nói không?" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đang ngăn chặn điều vô nghĩa đó, bạn có nghe tôi nói không?" câu này tiếng anh là: You're to stop that nonsense, do you hear me?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login