"Cô ấy đã giúp chú của mình đôi khi chỉ để kiếm một chút tiền pin." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cô ấy đã giúp chú của mình đôi khi chỉ để kiếm một chút tiền pin." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã giúp chú của mình đôi khi chỉ để kiếm một chút tiền pin." tiếng anh dịch: She helped her uncle out sometimes just to earn a bit of pin money.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login