"Hầu hết người châu Á sống bằng gạo." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Hầu hết người châu Á sống bằng gạo." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết người châu Á sống bằng gạo." dịch sang tiếng anh: Most of the Asians live on rice.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login